E  E  N      B  I  J  Z  O  N  D  E  R       H  U  I  S
Met de eigen ondernemingen  Stok Vakwerkbouw  en  Hof van Eggertingen BVBA  hebben we in de afgelopen twintig jaar getracht onze sporen te verdienen met het restaureren van wat Limburgs Cultureel Erfgoed aan weerszijden van de Zuid-Limburgse landsgrens.

Vanuit het eigenhandig restaureren van voormalige boerderijen, schuren en met name vele vakwerkhuizen, zijn de activiteiten deels verlegd naar projectontwikkeling ten behoeve van de herwaardering van monumentale vierkantshoeves en landelijke historische woningen.

Het van A tot Z project: De Hof van Eggertingen (ofwel: De Spaansche Hoeve) in Millen is daarvan het bekendste voorbeeld. dit monument hebben we aangekocht om er een tiental unieke en luxueuze woningen in te kunnen realiseren. 
Na twee jaar intense voorbereiding is dit opmerkelijke project geheel in eigen beheer gerealiseerd in de twee jaren daaropvolgend. 
Nadat er drie woningen vooraf op plan verkocht waren, zijn de laatste huizen in 2006 in handen van hun nieuwe eigenaren gekomen.
Dit project kreeg ruim aandacht in een uitgave van Stebo: Richtsnoeren voor het Kwalitatief Restaureren van Haspengouwse Vierkantshoeves.

Recent zijn o.a. het voormalige cafeetje Onder de Lindeboom in Herenelderen en een grote hoeve in Vreren aangekocht, gerestaureerd en weer verkocht. Naast die laatste hoeve hebben we tevens twee moderne nieuwbouwwoningen ontworpen, die momenteel gebouwd worden.


Naast onze projecten in eigen beheer willen we u nu graag begeleiden bij de realisatie van uw restauratie projecten en bij de nieuwbouw van met name rurale, moderne architectuur en ecologische woonhuizen. 

Voorafgaand onderzoek, de aankoopbegeleiding, het maken van het voorontwerp, het uittekenen van de plannen, het aanvragen van de nodige vergunningen, de begeleiding van de feitelijke bouw tot en met een eventuele verkoop, we willen u met het gehele proces helpen.
 
We zijn door onze opgedane ervaring steeds in staat om unieke projecten te ontwerpen en te realiseren, in Belgie en Nederland, altijd met aandacht voor het kleinste detail, zowel qua constructie als het veeleisende oog. 
R   O   B   E   R   T       J   A   N       S   T   O   K


              ONTWERP EN BEGELEIDING           PROJECTONTWIKKELING              RURALE ARCHITECTUUR
w  a  a  r     w  i  l  t     u     m  o  r  g  e  n     w  a  k  k  e  r     w  o  r  d  e  n  ?
This page was last updated: 20 November, 2016

GEEN WINDMOLENS DICHTBIJ MILLEN AUB
Via deze tijdelijke website willen we u graag op de hoogte brengen van de plannen van ENECO om bij de begraafplaats aan de Rukkelingenweg en Elst, dichtbij de bebouwde kom drie zeer grote windmolens te plaatsen van bijna 200 meter hoog...
Langs de E313 zullen na Genoelselderen nog veel meer van deze windmolens gebouwd gaan worden, ook nog in Millen, zo bleek op de slecht bezochte infoavond op 16 november 2016.

Men vind dat er dringend gewerkt moet worden aan groene energie, het rendement van windmolens valt echter te betwisten (filmpje rendement in Nederland), maar wat erger lijkt is dat deze mastodonten op een weinig doordachte manier ingeplant dreigen te worden zonder genoeg rekening te houden met de directe gevolgen voor de omwonenden (filmpje). 
De vergunningsaanvraag door ENECO is lopende en er kan nog bezwaar aangetekend worden bij de gemeente, Provincie Limburg en het Vlaams Gewest tot uiterlijk 26-11-2016, en dat is zeer kort dag (een strategische geplande procedure weer).


DE VOORDELEN:

- Eneco verdient veel geld aan geproduceerde groene stroom door windturbines te plaatsen.

- Er zou dus minder fossiele brandstof gebruikt moeten worden voor elektriciteitsproductie (echter komt onze elektriciteit voor maar een paar % van wind en de rest uit zogenaamd veilige kernenergie uit Tihange en Doel, dus qua CO2 uitstoot veranderd er niet veel, dit wordt echter wel steeds onterecht als argument naar voren gebracht.)


DE NADELEN:

- Wij, de omwonenden verdienen er niets aan, we krijgen alleen de overlast.
Er zouden geen compensaties aan de getroffenen worden uitgekeerd.

- Ons vredige en landelijke dorp Millen en Elst, waar het eens zo rustig wonen was, zal snel ingrijpend veranderen. De drie windmolens zullen ongeveer 5 tot 6 keer zo hoog worden als onze kerktoren. Voor het gevoel zullen de windmolens boven ons draaien in plaats van in open veld op een aanvaardbare afstand.

Nooit meer stilte in Millen. We hebben al zoveel last van de E313 waar geen geluidsschermen staan, steeds meer cirkelende vliegtuigen uit Luik, het toegenomen verkeer en de slechte staat van onze betonwegen.
Deze windmolens zullen dag en nacht, het gehele jaar door veel lawaai produceren, een nieuw bijkomstig hard geluid variërend van 100 tot 106.5 dB(A), vergelijkbaar met drie F-16 straalvliegtuigen op 150 meter hoogte, rondjes vliegend over Millen of een helikopter op 30 meter hoogte (zie technische gegevens windmolen). 
De geluidsnormeringen die de wet oplegt zijn betekenen voor de omwonenden een regelrechte rampHet geluid draagt zeer ver, tot 1.500 meter wordt het als erg hinderlijk ervaren.
 Die hinder is afhankelijk van de windrichting en de hoogte van de windturbines, en zal dus in heel Millen en Elst ervaren worden. U doet in de zomer uw slaapkamerraam niet meer open, ook rust u niet meer uit op uw terras.
Het is interessant om snel naar het industrieterrein van Lanaken te gaan en daar even de tijd te nemen om te ervaren wat geluidshinder door windmolens betekent (zie filmpje, zie website, zie filmpje met interessante technische info over geluidshinder )

- Naast het geluid wordt de slagschaduw door de draaiende wieken eveneens als zeer irritant ervaren, ronduit gekmakend voor mens en dier, en deze slagschaduw reikt veel verder dan de kaartjes in het vergunningsdossier bij de gemeente aangeven (zie filmpje) (zie filmpje) (zie filmpje) .

De waarde van uw huis daalt aanzienlijk, afhankelijk van de ligging kan dat tussen de 10 en 45% bedragen, voor de dichtstbij gelegen huizen is het verlies nog veel hoger doordat deze mogelijk onverkoopbaar worden.
Wie koopt uw huis als u er niet meer wilt wonen? Laat nu een schatting van uw huis maken met twee prijzen voor en na de komst van windmolens.

- De visuele schade, horizonvervuiling, is onomkeerbaar, het landelijke liefelijke karakter van onze omgeving wordt zwaar aangetast. Door de windmolen hoogte van 200 meter en de hoge plaatsing op 100 meter zullen ze van achter Luik te zien zijn en het landschap domineren.
In het donker flitsen felle witte of rode lichten op de torens.

- De door de wieken doodgeslagen vogels zullen handig, in grote aantallen, recht op het kerkhof van Millen vallen. Ook daar ben je je leven dus niet zeker(zie filmpje).
Beschermde en niet beschermde diersoorten zullen verdwijnen door de overlast.

- Het wandel en fietstoerisme in Riemst gaat absoluut schade ondervinden, toeristen zullen wegblijven uit de horeca.

- Door de windmolens veroorzaakte laagfrequente trillingen kunnen op grote afstand nog hoofdpijn, vermoeidheid en zelfs klapperende deuren in huis veroorzaken, zeker hier op onze leemgrond. Het geluid zal u zeker hoofdpijn en slapeloze nachten opleveren, neem daarbij ook nog het flitsende zonlicht, en u heeft spijt dat u niets ondernomen heeft tegen deze windmolens zo dicht bij de bewoning (zie filmpje) (zie filmpje).


CONCLUSIE

Zo dicht bij onze gebouwde omgeving moeten er geen windmolens komen, het verhaal dat moderne exemplaren stiller zouden zijn spreekt de technische info van de producenten absoluut tegen. 
De meeste mensen zijn voor groene energie maar er dient wel veel beter gekeken te worden of die in deze vorm en op deze plaats ingeplant mag worden met een negatief effect op de kwaliteit van leven in hele dorpen, dat is het namelijk niet waard.


SUGGESTIE

Een vijfhonderdtal meter verder langs de E313 heeft er niemand er in die mate last van, ook niet in het gebied tussen Millen, Val-Meer en Wonck, daar is veel ruimte waar vrijwel niemand passeert, en er dus veel minder overlast zal zijn. Dat zou de enige alternatieve optie zijn. 
Hier bij Elst en Millen is geen plaats voor zoveel overlast (filmpje risico).

Rijdend langs de E313 komend vanuit Antwerpen wordt het pas mooi na Hasselt, en juist daar wil men de Mooi-Limburg perceptie teniet doen door er massaal storende windmolens te plaatsen terwijl deze beter gegroepeerd zouden worden op plekken waar niemand woont en liefst op zee dus. (een kanttekening over windmolens in het algemeen)
(Lummen) (afgewezen windmolens in Wellen(afgewezen Waalse windmolens Riemst bij Zussen en Kanne) (windmolens bij Genoelselderen en Membruggen


BESLUIT

Het positieve idee wat leeft onder de bevolking over windmolens die groene stroom leveren verdwijnt geheel na er even naast gewoond te hebben. en dat mag de gemeente en ENECO ons niet aandoen! 
De inmiddels afgekeurde dossiers in Zussen en Kanne na protest van de omgeving bewijzen dat men wel inziet dat dergelijke molens teveel overlast veroorzaken. In Millen echter zijn de molens nog veel dichter bij de bewoning gepland. Het idee dat ze beter langs de E313 staan is een louter economische voor ENECO. Millen is al belast met het groeiende verkeer op de E313, geluidsschermen zouden de woonkwaliteit verbeteren, we zitten niet te wachten op meer overlast. 
Er rest ons niets anders dan bezwaren in te dienen en (liefst in groep) juridische acties te ondernemen. 
Het dossier is nu nog niet goedgekeurd, als we niets doen dan staan ze er in het voorjaar...., en daar bent u niet blij mee, en wat erven onze kinderen?

Op 26 november a.s. moeten alle bezwaarschriften binnen zijn bij de gemeente, en beter ook bij de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest!

Met dank aan Don Quichote & Co, vastgoedexpert


Het gevecht tegen de windmolens door Don Quichote & co tegen ENECO
Home
Het verborgen moois in Millen

Zie hier het promotiefilmpje over Haspengouw en Millen, geproduceerd door o.a.: Toerisme Vlaanderen, Provincie Limburg en de Gemeente Riemst
Met dit idiote plan worden enkelen rijk op uw kosten, de bewoners van Millen en Elst raken in een klap 10-45 % van de waarde van hun huis kwijt, en hun comfortabele leven in ons rustige dorp. De gemeente moet ingrijpen en snel ook, om onze bevolking te beschermen.
Deze industrieële molens in Millen worden nog hoger: 200 meter
6 tot 7 keer hoger dan de kerktoren van Millen, en men wil er negen zetten.....
en ze worden ieder twee keer zo groot als het Atomium in Brussel
GEEN WINDMOLENS IN MILLEN AUB


Het gevecht tegen de absurd grote windmolens van ENECO vlak naast de dorpskernen van Millen en Elst.
Deze enorme industrieële bouwwerken zijn totaal zonevreemd in ons agrarische dorp Millen


INLEIDING:

Via deze website willen we u graag op de hoogte brengen van de plannen van ENECO om bij de begraafplaats aan de Rukkelingenweg en Elst, dichtbij de bebouwde kom eerst drie zeer grote windmolens te plaatsen van bijna 200 meter hoog..., zie kaartje onderaan de pagina.
Langs de E313 zullen na GenoelsElderen nog veel meer van deze mega windmolens gebouwd gaan worden. Nog negen stuks in Millen is de planning, zo bleek op de slecht aangekondigde en dus amper bezochte infoavond op 16 november 2016 bij Greetje in Millen. ( filmpje effecten ).

Men vindt dat er dringend gewerkt moet worden aan groene energie, het rendement van windmolens valt echter te betwisten.( filmpje over rendement in Nederland, een gelijkaardige situatie ). Windenergie is veel duurder dan gewone stroom, de belastingbetalerbetaalt het verschil. De distributie wordt steeds duurder, hier betaal je voor en daarnaast nogeens voor de groene stroom subsidie waar ook ENECO van leeft.
Maar nog erger is dat hier deze mastodonten op een weinig doordachte manier ingeplant drijgen te worden zonder genoeg rekening te houden met de zware gevolgen qua leefkwaliteit voor omwonenden.
Tussen Zussen en Kanne zijn de plannen inmiddels van de baan, In Wellen en op veel andere plaatsen in Limburg is het ook gelukt om door honderden bezwaarschriften de gemeente tot bescherming van haar burgers te dwingen.
In Millen moet dat ook lukken.

De vergunningsaanvraag door ENECO is nu lopende en er kan nog bezwaar aangetekend worden bij de Gemeente Riemst, Provincie Limburg en het Vlaams Gewest tot uiterlijk vrijdag 25-11-2016, en dat is zeer kort dag (weer een strategisch gepande procedure met een grote impact op ons leven).
De bezwaren kunnen gericht aan het Colege van Burgermeester en Schepenen, aangetekend verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de Gemeente Riemst.


DE VOORDELEN:

- ENECO gaat veel subsidiegeld verdienen aan geproduceerde groene stroom door massaal windturbines te plaatsen.

- Er zouden dus minder fossiele brandstoffen gebruikt moeten worden voor elektriciteitsproductie lokaal.
Echter komt onze elektriciteit in Belgie voor maar een paar procent van wind en de rest uit zogenaamd veilige kernenergie uit o.a. Tihange en Doel, dus qua uitstoot veranderd er niet veel met een paar molens.
Dit wordt in de media wel steeds onterecht als argument naar voren gebracht. Hoe meer groene stroom in Europa geproduceerd wordt hoe meer CO2 er geproduceerd mag worden door gewone centrales..., begrijpt u het nog?


DE NADELEN:

- Wij, de omwonenden verdienen er niets aan, we verliezen een hoop geld en comfort en we krijgen alleen de overlast.
Er zouden geen compensaties aan de getroffenen worden uitgekeerd volgens ENECO tijdens de infovergadering...

- Ons vredige en landelijke dorp Millen en Elst, waar het eens zo rustig wonen was, zal snel ingrijpend veranderen.
De eerste drie geplande windmolens zullen ongeveer 5 tot 6 keer zo hoog zijn als onze kerktoren. Voor het gevoel zullen de windmolens boven ons draaien in plaats van in open veld op een aanvaardbare afstand.

-Nooit meer stilte in Millen.
We hebben al zoveel last van de E313 waar nog geen geluidsschermen staan zoals in Boirs, steeds meer cirkelende vliegtuigen vanuit Luik, het toegenomen verkeer en de slechte staat van onze betonwegen in het dorp.
Deze windmolens zullen dag en nacht, het gehele jaar door veel lawaai produceren of het nu zacht of hard waait.
Het is een nieuw bijkomend hard geluid variërend van 100 tot 106,5 dB(A). Te vergelijken met drie F16 straaljagers op 150 meter hoogte of drie helikopters op 30 meter hoogte, permanent rondjes vliegend boven Millen.
De geluidsnormering die de wet oplegt betekent voor de omwonenden een regelrechte ramp. Het geluid draagt zeer ver, tot 1.500 meter wordt het als zeer hinderlijk ervaren. De normen voor geluidsoverlast door windmolens zijn in de landen om ons heen veel strenger, daar wordt de burger beter beschermd en staan de windmolens twee tot drie keer zo ver van de huizen.
De hinder is afhankelijk van de windrichting en de hoogte van de windturbines en zal in heel Millen en Elst ervaren worden. Ook ValMeer zal er niet aan ontkomen. De windsterkte wordt in de overlast berekeningen door VLAREM niet meegenomen maar is wel een zeer belangrijke factor qua hinder.
Vlarem stelt een geluidsnorm voor van 39dB(A) vor de avond en nacht en 44dB(A) voor de dag in bewoonde gebieden. Deze houdt volgens het bureau dat de berekeningen heeft gemaakt geen rekening met wat u in uw huis hoort maar enkel op een systeem meetpunt onder de Windmolen! Dit vertelt dus werkelijk niets over de overlast die wij in het dorp ervaren! Daarboven vertellen zij dat men geen geluidsmeting kan doen als het harder waait, maar juist dan zullen we overlast hebben, die dus niet aantoonbaar is!
U laat in de zomer uw slaapkamerraam niet open vanwege uw nachrust, ook zal het niet echt uitrusten zijn in uw tuin of op uw terras na een dag hard werken voor de hypotheek op uw huis.
Het is nu interessant om snel eens te gaan luisteren in Diepenbeek of op het industrieterrein van Lanaken om te ervaren wat het betekent om zo dicht bij de windmolens te wonen ( zie filmpje ) ( zie website protest Haspengouw ) ( zie film met interessante technische info over geluidshinder van Windmolens ). ( geluid 200m hoge windmolen ). ( nog een windmolen ). ( filmpje over geluidshinder vergeleken met de autobaan )

- Naast het geluid wordt de slagschaduw door de draaiende wieken eveneens als zeer irritant ervaren, ronduit gekmakend voor mens en dier. En deze slagschaduwen reiken veel verder dan aangegeven op het kaartje getoond bij de infoavond. Dit is ter inzage in het vergunningsdossier bij de gemeente. Kijk absoluut naar de volgende filmpjes. ( zie filmpje ), ( zie filmpje ), ( zie filmpje ).

- De waarde van uw huis daalt aanzienlijk, afhankelijk van de ligging kan dat tussen de 10 en 45% bedragen, voor de dichtstbij gelegen huizen is het verlies nog veel hoger doordat deze mogelijk vrijwel onverkoopbaar zullen blijken.
Wie koopt uw huis als u er zelf niet meer wilt wonen door de overlast?
Laat nu een schatting maken door een makelaar of architect met twee prijzen van voor en na de plaatsing van de windmolens. U gaat daar niet gelukkig van worden. Werkelijk gerealiseerde marktprijzen zullen veel negatiever zijn dan schattingen vanwege het over aanbod op de huidige huizenmarkt ( Nederlandse situatie waar men al meer ervaring heeft, tot -50% waardedaling ).

- De visuele schade, horizonvervuiling, is onomkeerbaar, het landelijke liefelijke karakter van onze omgeving wordt zwaar aangetast. Door de windmolen hoogte van 200 meter en de hoge plaatsing op meer dan 100 meter zullen ze van achter Luik te zien zijn en het landschap enorm domineren.
In het donker flitsen rode of witte lichten op de torens.

- Door de wieken doodgeslagen vogels zullen handig, in grote aantallen, recht op het kerkhof van Millen vallen. Ook daar bent u uw leven niet zeker ( zie filmpje ).
Vele beschermde en niet beschermde diersoorten zullen verdwijnen door de overlast.

- Het wandel en fietstoerisme in Riemst gaat absoluut schade ondervinden, toeristen zullen wegblijven uit de plaatselijke horeca.

-Door de windmolens veroorzaakte laagfrequente trillingen kunnen op grote afstand nog hoofdpijn, vermoeidheid en zelfs klapperende deuren in huis veroorzaken, zeker hier op onze leemgrond.
Dit is niet meegenomen in de onderzoeken rond hinder voor de omwonenden, in de landen om ons heen gebeurt dit wel.
Het geluid zal u zeker hoofdpijn en slapeloze nachten opleveren, neem daarbij ook nog het flitsende zonlicht, en u heeft spijt dat u niets ondernomen heeft tegen deze windmolens zo dicht bij de bewoning ( zie filmpje ), ( zie filmpje ).


CONCLUSIE:

Zo dicht bij onze bebouwde omgeving moeten er geen windmolens komen, het verhaal dat moderne exemplaren stiller zouden zijn spreekt de technische info van de producent absoluut tegen, ook wordt gedetailleerde informatie verzwegen door te zeggen dat de omstandigheden overal anders zijn.
De meeste mensen zijn wel voorde ons opgedrongen groene energie maar er dient wel veel beter gekeken te worden of die in deze vorm en op deze plaats ingeplant mag worden met een te groot negatief effect op de kwaliteit van leven in hele dorpen, dat is het namelijk niet waard.
Uit het afschaffen van de plannen voor de Waalse windmolens op het plateau tussen Zussen en Kanne waar de burgemeester en schepenen samen met de omwonenden zich sterk voor hebben gemaakt blijkt dat gezond verstand kan zegevieren in de windmolen buisines.
Hier in Millen zou de overlast vanwege de locatie nog groter zijn en dat is reden te meer om ook hier definitief van deze plannen af te zien en zo kan de gemeente en Provincie de bevolking beschermen voor een overdosis aan hinder veroozaakt door zuiver winstbejag van ENECO waar de Elst en Millenaren enkel last van zouden ondervinden. Dit is een primaire taak van de gemeente en andere overheden. Vlarem beschermd de burger niet als het om inplanting van Windmolens gaat, de Vlaamse regelgeving laat veel meer toe dan in onze buurlanden, daar staan Windmolens op aanzienlijk grotere afstand van de bewoning, en dat is niet voor niets.


SUGGESTIE:

Een vijfhonderdtal meter verder langs de E313 heeft niemand er in die mate last van, ook niet in het gebied tussen Millen, Valmeer en Wonck, daar is veel ruimte waar vrijwel niemand passeert, en zal er dus veel minder overlast zou zijn, Dat zou de enige alternatieve optie zijn als ze er toch percee moeten komen, maar waarom, ze renderen niet.
Hier bij Elst en Millen is geen plaats voor zoveel overlast ( zie filmpje risico )

Rijdend langs de E313 komend vanuit Antwerpen wordt het pas mooi na Hasselt, en juist daar wil men de Mooi Limburg perceptie teniet doen door er massaal storende windmolens te plaatsen terwijl deze beter gegroepeerd zouden worden op plekken waar niemand woont en liefst op zee dus. In de landen om ons heen hebben ze dit beter begrepen, ( Lummen ), ( afgewezen windmolens in Wellen ), ( afgewezen Waalse windmolens in Riemst bij Zussen en Kanne ), ( windmolens bij Genoelselderenen Membruggen ).


TOT BESLUIT:

Het positieve idee wat onder de bevolking leeft over windmolens die groene stroom leveren verdwijnt geheel na er even naast gewoond te hebben, en dat mag de gemeente en ENECO ons niet aandoen!
De in Riemst inmiddels afgekeurde dossiers in Zussen en Kanne na protest van de omgeving bewijzen dat men wel inziet dat dergelijke molens teveel overlast veroorzaken.
In Millen echter zijn de windmolens nog veel dichter bij de bewoning gepland. Het idee dat ze beter langs de E313 staan is een louter economische voor ENECO, Millen is al belast met het groeiende verkeer op de E313, geluidsschermen zouden de woonkwaliteit verbeteren, we zitten hier duidelijk niet te wachten op meer overlast.

Er rest ons niets anders dat bezwaren in te dienen en (liefst in groep) juridische acties te ondernemen.
Het dossier is nu nog niet goedgekeurd, als we niets doen dan staan ze er in het voorjaar...., en daar bent u niet blij meem en wat erven onze kinderen?

We moeten ons beroepen op het recht van gelijke behandeling door de gemeente, als de windmolens bij Kanne en Zussen zijn afgewezen op grond van vergelijkbare argumenten dan is de gemeente aan de burgers van Millen en Elst verplicht ook hen in bescherming te nemen tegen de gegarandeerde overlast en waardevermindering van onze huizen.

Op 25 november a.s. moeten alle bezwaar schriften binnen zijn, zeker bij de Gemeente Riemst en beter ook bij de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest, we weten nooit wie ons helpt..., en alle hulp is zeer welkom.

Bezorgde Millenaren
?
?
?
Millen
?
?
?
Elst
zones aangeduid om windmolens te plaatsen, dat onderzoek loopt nu
vergunningsaanvraag voor de eerste 3 is ingediend, dus nu bezwaar aantekenen!
Zodra de eersten vergund zijn kunnen de overige zes gemakkelijk vergund worden!
vergunningsaan