E  E  N      B  I  J  Z  O  N  D  E  R       H  U  I  S
Met de eigen ondernemingen  Stok Vakwerkbouw  en  Hof van Eggertingen BVBA  hebben we in de afgelopen twintig jaar getracht onze sporen te verdienen met het restaureren van wat Limburgs Cultureel Erfgoed aan weerszijden van de Zuid-Limburgse landsgrens.

Vanuit het eigenhandig restaureren van voormalige boerderijen, schuren en met name vele vakwerkhuizen, zijn de activiteiten deels verlegd naar projectontwikkeling ten behoeve van de herwaardering van monumentale vierkantshoeves en landelijke historische woningen.

Het van A tot Z project: De Hof van Eggertingen (ofwel: De Spaansche Hoeve) in Millen is daarvan het bekendste voorbeeld. dit monument hebben we aangekocht om er een tiental unieke en luxueuze woningen in te kunnen realiseren.
Na twee jaar intense voorbereiding is dit opmerkelijke project geheel in eigen beheer gerealiseerd in de twee jaren daaropvolgend.
Nadat er drie woningen vooraf op plan verkocht waren, zijn de laatste huizen in 2006 in handen van hun nieuwe eigenaren gekomen.
Dit project kreeg ruim aandacht in een uitgave van Stebo: Richtsnoeren voor het Kwalitatief Restaureren van Haspengouwse Vierkantshoeves.

Recent zijn o.a. het voormalige cafeetje Onder de Lindeboom in Herenelderen en een grote hoeve in Vreren aangekocht, gerestaureerd en weer verkocht. Naast die laatste hoeve hebben we tevens twee moderne nieuwbouwwoningen ontworpen, die momenteel gebouwd worden.


Naast onze projecten in eigen beheer willen we u nu graag begeleiden bij de realisatie van uw restauratie projecten en bij de nieuwbouw van met name rurale, moderne architectuur en ecologische woonhuizen.

Voorafgaand onderzoek, de aankoopbegeleiding, het maken van het voorontwerp, het uittekenen van de plannen, het aanvragen van de nodige vergunningen, de begeleiding van de feitelijke bouw tot en met een eventuele verkoop, we willen u met het gehele proces helpen.

We zijn door onze opgedane ervaring steeds in staat om unieke projecten te ontwerpen en te realiseren, in Belgie en Nederland, altijd met aandacht voor het kleinste detail, zowel qua constructie als het veeleisende oog.
R   O   B   E   R   T       J   A   N       S   T   O   K


            ONTWERP EN BEGELEIDING           PROJECTONTWIKKELING              RURALE ARCHITECTUUR
w  a  a  r     w  i  l  t     u     m  o  r  g  e  n     w  a  k  k  e  r     w  o  r  d  e  n  ?
This page was last updated: 4 September, 2014